შპალერის online მაღაზია daxli.ge.

ჩვენი ბანკის რეკვიზიტები:

პროკრედიტ ბანკი MIBGGE22

GE33PC0183600100016147 GEL

თი ბი სი ბანკი TBCBGE22 

GE22TB7682036020100004 GEL

საქართველოს ბანკი

GE44BG0000000624156800 GEL

შპს ინტერდეკო, ს/კ 202239531